Logo CÔNG TY PHÚC THANH
TT ĐƠN VỊ
1 Ngân hàng Sacombank
 2 Ngân hàng Vietinbank
 3 Ngân hàng BIDV
4 Công ty TNHH thế giới vật liệu nhà xanh 
Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng giao thông công chính đà nẵng (TCD) 
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5 (TECCO5) 
Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU) 

9
Share with friends

Bài liên quan

Thư ngỏ
Tầm nhìn - Sứ mệnh
Mô hình tổ chức
Hồ sơ năng lực
1