Logo CÔNG TY PHÚC THANH

Thư ngỏ

Time 17.05.2019 04:34 | View 157

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Time 27.02.2019 04:07 | View 128
Theo đuổi mục tiêu trở thành đơn vị đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hàng đầu trên địa bàn Tỉnh cũng như khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Cung cấp các sản phẩm mới, đa dạng phục vụ ngành xây dựng.

Mô hình tổ chức

Time 25.02.2019 11:12 | View 125

Hồ sơ năng lực

Time 15.05.2019 10:51 | View 126
Hồ sơ năng lực công ty

Đối tác - Khách hàng

Time 19.04.2019 04:13 | View 84
Đối tác - khách hàng của công ty
1