Logo CÔNG TY PHÚC THANH

Sứ mệnh

Là đơn vị cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn có chất lượng cho các Chủ đầu tư, khách hàng trong ngành xây dựng. Cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm có chất lượng cao với giá thành hợp lý.

Tầm nhìn

Theo đuổi mục tiêu trở thành đơn vị đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hàng đầu trên địa bàn Tỉnh cũng như khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Cung cấp các sản phẩm mới, đa dạng phục vụ ngành xây dựng.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng sản phẩm dịch vụ, thái độ phục vụ khách hàng quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Quan hệ hợp tác, chia sẻ lợi ích, cam kết và thực hiện cam kết.

Triết lý kinh doanh

Đối tác, khách hàng là trung tâm mà doanh nghiệp phải tận tâm phục vụ. 

 
Share with friends

Bài liên quan

Đối tác - Khách hàng
Thư ngỏ
Mô hình tổ chức
Hồ sơ năng lực
1